Telefoon 070-319 50 00 | hello@forceview.com

Klantcase Gemeente Ede

Lees hoe de gemeente Ede de stap heeft gemaakt van reageren naar anticiperen op basis van workforce analytics in combinatie met procesverbetering bij de onboarding van medewerkers. Door Forceview Strategic Workforce Planning is de gemeente sinds dit jaar beter in control over de totale personeelscapaciteit, inclusief de inhuur.
Standaard dashboards en visualisaties tonen alle relevante informatie om het HR beleid uit te voeren en bij te stellen.
De hoge kwaliteit van de HR-data die via het IDU proces wordt vastgelegd en gepresenteerd wordt in de Oracle BI Cloud Service stelt de gemeente in staat om:
-    Inhuurkosten terug te dringen
-    Te anticiperen op de toekomst
-    Talent te ontwikkelen en behouden

Lees de volledige case