Telefoon 070-319 50 00 | hello@forceview.com

Een reorganisatie voorkomen door een vitale workforce

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag: herstructurering, modernisering, privatisering, vertrekregeling… De kranten stonden recent vol met artikelen over onder andere ING, ABN AMRO en de Belastingdienst. Wanneer u sneller kunt inspelen op veranderingen kan dat helpen een reorganisatie te voorkomen en te zorgen dat u niet een dergelijk gevoelig en kostbaar traject door moet. We geven u 4 tips om uw workforce vitaal te maken en houden.

1. Richt uw organisatie wendbaar in

In een steeds sneller veranderende wereld moeten we onszelf twee vragen stellen om problemen en een reorganisatie te voorkomen. Wat zijn mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen te beïnvloeden? En wat zijn mogelijkheden om hierin mee te bewegen? Ons advies: introduceer een manier van organiseren die bijdraagt aan het optimaal gebruiken of meebewegen met de veranderende omgeving. In andere woorden: ga uit van uw eigen kracht en die van de mensen binnen uw organisatie. Zodat als de volgende Uber of AirBNB in uw markt actief wordt, u wendbaar bent en snel kunt reageren.

2. Regeren is vooruitzien, plannen = dialoog aangaan

Het is belangrijk om te weten of er voldoende talent aanwezig is om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Waar een steeds sneller veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen, biedt technologie uitkomst om het planningsproces te versnellen. Onderzoek van Deloitte (2015) toont aan dat organisaties die hun people analytics op een volwassen niveau hebben, in drie jaar tijd hun resultaten met 30% verbeterden. Met behulp van intuïtieve dashboards en scenarioplanning kunnen in korte tijd analyses worden opgesteld die het gesprek over de koers en bijsturing ondersteunen.

3. Maak optimaal gebruik van het aanwezige menselijk kapitaal

Beseft u welke bron aan talenten, informatie en kennis u in huis hebt? Reorganisatie leidt in de regel tot ontslag als gevolg van een andere manier van organiseren van het werk. Wanneer u er voor kunt zorgen dat uw medewerkers op het juiste moment de juiste kennis en vaardigheden hebben, kan dat helpen een reorganisatie te voorkomen. Om talent optimaal in te kunnen zetten, moet u hier tijdig en doorlopend op sturen.

4. Van operational excellence naar operational agility

Naast een goed uitgeruste en georganiseerde workforce vormt de manier waarop de processen zijn ingericht een belangrijke pijler voor wendbaarheid. Als medewerkers flexibel zijn om snel in te kunnen spelen op veranderende behoeften uit de markt moeten zij hierin gefaciliteerd worden  door de juiste procedures en werkwijzen. Anders is het effect nihil.

Reorganisatie voorkomen door strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning kan u kan helpen de optimale resource en skill mix voor uw organisatie te realiseren en behouden. Uw organisatie zal flexibeler acteren, de ontwikkeling en tevredenheid van medewerkers neemt toe en het rendement op uw ‘human capital’ verbetert. Waardoor we niet meer praten over een reorganisatie voorkomen, maar over continu flexibel en marktgericht organiseren.

Wilt u meer weten?

Download dan ons gratis whitepaper 'De wendbare organisatie binnen handbereik'.
Neem contact met ons op om uw strategische workforce uitdagingen met ons te bespreken.
Of volg onze LinkedIn pagina om kennis te delen en de dialoog met collega HR professionals aan te gaan.